Få opptil
600 kr i cashback
når du kjøper utvalgte Hvitevarer fra Hisense.

Kjøp et kvalifisert Hisense produkt i perioden 01.02.2024 og 30.04.2024 og registrer kjøpet digitalt mellom 01.02.2024 og 01.06.2024. Alle vilkår og betingelser gjelder.

banner

 

Oppdatert den 1:19 PM / 07-Feb-2024

Hisense Nordics Cashback-kampanje

Vilkår og betingelser

Ved å delta i Kampanjen og/eller sende inn et krav, godtar du disse Vilkårene og betingelsene. En fullstendig kopi av disse Vilkårene og betingelsene er publisert på https://cashback-nordics.hisense-promotions.com/.

Hisense tilbyr alle som fremsetter krav i Hisense Nordics Cashback-kampanje muligheten til å kreve et cashback-beløp og/eller en UEFA EURO 2024-billett på utvalgte Hisense-apparater kjøpt hos Elkjöp i perioden 01.02.2024–30.04.2024.

1. Kampanjearrangøren

1.1. Kampanjearrangøren er: Hisense Nordics, Gorenje Group Nordic A/S Sydvestvej 15, 3, DK-2600 Glostrup Danmark.

2. Kampanjen

2.1. Kampanjens tittel er " Hisense Nordics Cashback-kampanje".

3. De viktigste betingelsene for Kampanjen

3.1. Kampanjen er et tilbud fra Kampanjearrangøren, som lar kunder gjøre krav på et cashback-beløp og/eller en UEFA EURO 2024-billett ("Belønning") dersom de har kjøpt et "Kvalifiserende produkt" direkte fra en "Deltakende forhandler" i løpet av perioden 01.02.2024-30.04.2024 (inklusive) ("Kampanjekjøpsperioden").

3.2. Deltakende forhandlere står oppført i VEDLEGG 1 til disse Vilkårene og betingelsene. Kvalifiserte produkter må kjøpes direkte fra den Deltakende forhandlerens egne fysiske butikker eller nettbutikker. Kjøp fra tredjeparts nettsteder vil ikke kvalifisere.

3.3. De Kvalifiserende produktene står beskrevet i VEDLEGG 2 til disse Vilkårene og betingelsene.

3.4. Belønningens verdi vil variere fra 400 NOK til 600 NOK, avhengig av det Kvalifiserende produktet som er kjøpt som beskrevet i VEDLEGG 2

3.5. Alle krav må sendes inn på nett i samsvar med Avsnitt 4 nedenfor mellom 01.02.2024 – 01.06.2024  ("Kampanjekravperioden").

3.6. Belønningen vil bare bli utstedt når et krav er blitt validert i samsvar med Avsnitt 4 og 5 nedenfor. Kjøpsbevis vil være nødvendig, inkludert bekreftelse av et gyldig produktserienummer for det Kvalifiserende produktet du har kjøpt.

3.7. Tilbudet er begrenset til ett (1) krav per kvalifiserende produkt.

3.8. Den som fremsetter et krav, vil motta sin Cashback-belønning som bankoverføring innen 28 dager etter at kravet er validert. Billetter vil bli levert på e-post.

3.9. Deltakere som har kjøpt et kvalifiserende produkt som beskrevet i VEDLEGG 2 i perioden 01.02.2024-30.04.2024 og som har sendt inn inn en gyldig registrering innen 31.05.2024  har sjansen til å vinne en UEFA EURO2024-billett i en loddtrekning som finner sted 1.06.2024. Vær oppmerksom på at kun gyldige registreringer frem til 31.05.2024 er med i trekningen.

4. Kvalifikasjonskrav

4.1. Kampanjen er åpen for personer bosatt i Finland/Danmark/Sverige/Norge og som er 18 år eller eldre.

4.2. Kampanjen er ikke åpen for personer som er ansatt hos Kampanjearrangøren eller dennes holding- eller datterselskaper eller agenter eller medlemmer av deres nærmeste familier eller husstander eller for noen som er involvert i å administrere kampanjen.

4.3. Dette er en kampanje kun for forbrukere. Eventuelle kjøp av de Kvalifiserende produktene på handels- eller grossistbasis er ekskludert fra Kampanjen.

4.4. Eventuelle kjøp av Kvalifiserende produkter som graderte varer, tidligere utstillingsvarer, defekte varer eller varer som på annen måte er kjent for å være ufullkomne varer, eller som erstatninger, er ekskludert fra Kampanjen.

4.5 .Ingen Belønning kan kreves for Kvalifiserende produkter som er blitt bestilt, men der bestillingen senere er blitt kansellert. På samme måte kan ingen Belønning kreves når du har kjøpt et Kvalifiserende produkt, men har returnert produktet i etterkant. Ved å sende inn et krav bekrefter du overfor oss at du ikke har kansellert din bestilling for det Kvalifiserende produktet og/eller returnert det Kvalifiserende produktet som kravet ditt gjelder for. 

4.6. Kun kjøp av Kvalifiserende produkter gjort direkte fra en Deltakende forhandlers egne fysiske butikker eller nettbutikker vil kvalifisere for Belønningen. Dersom den Deltakende forhandleren er Amazon, vil kjøp kun kvalifisere der Amazon spesifikt står oppført som selger av det Kvalifiserende produktet. Alle andre kjøp via Amazon eller andre tredjepartssider (som eBay) er spesifikt ekskludert fra denne Kampanjen.

4.7. Dette tilbudet kan ikke brukes sammen med andre tilbud, kampanjer eller kupongkoder skapt av Kampanjearrangøren eller dens Konsern som kjører i samme periode.

4.8. Ved å gjøre krav på en Belønning bekrefter du at du er kvalifisert til å gjøre det. Kampanjearrangøren kan kreve at du fremlegger bevis på at du er kvalifisert til å fremsette et krav samt bevis på din identitet.

5. Slik fremsetter du et krav

5.1. Krav kan kun fremsettes på nett ved å fylle ut søknadsskjemaet som vil gjøres tilgjengelig på https://cashback-nordics.hisense-promotions.com/no/customer-apply-for-promotion/?country_promotion=11.

5.2. Når du fremsetter et krav, vil du bli bedt om å oppgi fullt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, detaljer om en gyldig Hisense-produktkode, Hisense-produktets serienummer og kjøpsdato for det Kvalifiserende produktet du har kjøpt samt detaljer om den Deltakende forhandleren du kjøpte produktet fra og kjøpsbevis.

5.3. Kjøpsbevis må være i form av en kopi av en gyldig kvittering for kjøp av et Kvalifiserende produkt fra en Deltakende forhandler i løpet av Kampanjekjøpsperioden, og må inkludere navnet på den Deltakende forhandleren, modellkoden eller navn på det Kvalifiserende produktet, kjøpsdatoen og kjøpesummen.

5.4. Vi forbeholder oss også retten til å kreve at du fremlegger bevis på din identitet.

5.5. Krav vil bare bli godtatt når: (i) den som fremsetter et krav, har kjøpt et Kvalifiserende produkt fra en Deltakende forhandler i løpet av Kampanjekjøpsperioden; og (ii) den som fremsetter et krav, har fylt ut det elektroniske søknadsskjemaet, med all nødvendig informasjon, inkludert kjøpsbevis og et gyldig produktserienummer, i løpet av Kampanjekravsperioden.

5.6. Når et utfylt søknadsskjema er mottatt av Kampanjearrangøren, vil den som fremsetter et krav, motta en bekreftelse på mottagelse via e-post.

5.7. Kampanjearrangøren kan deretter gjøre det som kreves for å bekrefte kjøpet som er inkludert i kravet.

5.8. Dersom et krav kan bekreftes, vil den som fremsetter et krav bli varslet via e-post. En bankoverføring vil bli foretatt innen 28 dager etter at kravet er validert.

5.9. Dersom et krav blir avvist eller ikke kan bekreftes, vil den som fremsetter et krav bli varslet via e-post. Dersom det kreves mer informasjon for å bekrefte kravet, vil den som fremsetter et krav få en rimelig mulighet til å gi den manglende informasjonen, men i alle tilfeller må eventuell manglende informasjon gis senest 15.06.2024 ("Valideringsdatoen").

5.10. Dersom den manglende informasjonen mottas, utbetales en Belønning via bankoverføring innen 28 dager etter Valideringsdatoen.

5.11. Dersom Kampanjearrangøren har grunn til å tro at det er blitt gjort krav på en Belønning på en uredelig måte eller i strid med kravene slik de står beskrevet i disse Vilkårene og betingelsene, forbeholder Kampanjearrangøren seg retten til å: (i) kansellere eller suspendere enhver Belønning som er utstedt.

6. Generelle betingelser

6.1. Kampanjearrangøren vil ikke påta seg ansvar for kravsøknader som går tapt, blir forsinket, havner på feil sted eller som på annen måte ikke når arrangøren, som følge av utstyrsfeil, teknisk funksjonsfeil, feil på systemer, satellitt, nettverk, server, maskinvare eller programvare av noe slag, unntatt i tilfeller av uaktsomhet eller bevisst handling eller unnlatelse fra Kampanjearrangørens side eller fra dennes agenter.

6.2. Kampanjearrangøren vil ikke påta seg ansvar for eventuelle kravsøknader som avvises eller ikke kan verifiseres innen de nødvendige tidsrammene eller av andre grunner, fordi den som fremsetter et krav har gitt feil eller ufullstendig informasjon eller kontaktopplysninger.

6.3. Kampanjearrangøren forbeholder seg retten til å gjennomføre undersøkelser og/eller iverksette andre tiltak som kan være rimelige under omstendighetene, for å beskytte seg mot falske og/eller ugyldige krav, inkludert (uten begrensning), ved å be dem som fremsetter et krav om å gi tilleggsinformasjon og/eller dokumentasjon til støtte for sine krav og/eller ved å søke å verifisere og/eller validere informasjon og/eller dokumentasjon levert hos relevante tredjeparter (inkludert forhandlere). Kampanjearrangøren forbeholder seg retten til å avvise alle krav som (etter sin rimelige oppfatning) kan være falske eller ugyldige. Dersom Kampanjearrangøren har rimelig grunn til å tro at et falskt eller ugyldig krav er fremsatt, forbeholder Kampanjearrangøren seg retten til å henvise saken til relevante rettshåndhevende myndigheter.

6.4. Denne kampanjen og disse Vilkårene og betingelsene påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter. Defekte og mangelfulle produkter og produkter som er gjenstand for forbrukerkreditt- og fjernsalgstransaksjoner, kan returneres til forhandleren for erstatning eller refusjon i samsvar med gjeldende lover i kjøpslandet.

7. Personvern

7.1. Kampanjearrangøren er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som samles inn via kravportalen (på https://cashback-nordics.hisense-promotions.com/ ) og inkludert i Kampanjekrav. Kampanjearrangøren vil kun behandle personopplysningene dine med det formål å gjennomføre kampanjen, verifisere, håndtere og innfri krav, håndtere tvister, undersøke svindel og ugyldige krav og (dersom du samtykker) for markedsføringsformål.

7.2. Kampanjearrangøren bruker tjenestene til Benamic Unlimited Company (fungerer som databehandler) som et oppfyllelsesbyrå for å hjelpe Kampanjearrangøren med å administrere kampanjen og bekrefte og innfri krav i samsvar med disse Vilkårene og betingelsene.

7.3. Vennligst se vår Personvernerklæring på https://cashback-nordics.hisense-promotions.com/ for mer informasjon om hvordan arrangøren behandler dine personopplysninger i forbindelse med denne Kampanjen.

8. Generelt

8.1. Dersom det finnes grunner til å tro at det har vært brudd på disse Vilkårene og betingelsene, forbeholder Kampanjearrangøren seg retten til, etter eget skjønn, å utestenge deg fra å delta i kampanjen (eller lignende fremtidige kampanjer) eller fra å sende inn krav eller bruke kravportalen.

8.2. Kampanjearrangøren forbeholder seg retten til når som helst å suspendere eller avbryte Kampanjen og/eller endre disse Vilkårene og betingelsene der Kampanjearrangøren (etter rimelig skjønn) anser det som ønskelig eller nødvendig å gjøre det eller der dette er nødvendig på grunn av omstendigheter utenfor Kampanjearrangørens rimelige kontroll.

8.3. Disse Vilkårene og betingelsene skal være underlagt EU-lovgivningen, og partene underkaster seg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i EU og Norge.

9. UEFA EURO2024 Giveaway

9.1. Hisense er ikke ansvarlig for transport til og fra kampstedet.

9.2. Hisense er ikke ansvarlig for transport til og fra Frankfurt.

9.3. Hisense er ikke ansvarlig for oppholdsutgifter i Frankfurt.

9.4. Hisense er ikke ansvarlig for oppholdsutgifter før, under eller etter kampen.

9.5. Billettene kan ikke byttes i kontanter.

Disse Vilkårene og betingelsene ble sist oppdatert 24.01.2024.

 

VEDLEGG 1

DELTAKENDE FORHANDLERE*

Elkjöp


*Viktig merknad: Kvalifiserte produkter må kjøpes direkte fra den Deltakende forhandlerens egne fysiske butikker eller nettbutikker. Kjøp (selv fra Deltakende forhandlere) via tredjepartssider (som eBay og Amazon) vil ikke kvalifisere.

VEDLEGG 2

KVALIFISERENDE PRODUKTER OG BELØNNINGER

 

           
BELØNNING
CASHBACK & UEFA EURO 2024 Giveaway


Modellkode

Kategori

Produkttype

NOK

RS711N4ACE

Kjøling

American SBS Kombiskap

600

RS711N4WCE

Kjøling

American SBS Kombiskap

600

RS711N4WFD

Kjøling

American SBS Kombiskap

600

WF3Q1043BW

Klesvask

Vaskemaskin

400

DHQA902U

Klesvask

Tørketrommel

400

WD3Q1043BW

Klesvask

Kombinert vaskemaskin/tørketrommel

400

 

BELØNNING
UEFA EURO 2024 Giveaway

SAP-kode

Modellnavn

Sortiment

Produktgruppe

EAN-kode

 

739215

RI33D4NSYWF

Eksklusivt

Kombiskap

3838782542572

 

739216

RI32F4NSYWE

Eksklusivt

Kombiskap

3838782542589

 

739217

RIL391D4BWE

Eksklusivt

Kjøleskap

3838782542596

 

739219

RIL391D4AWF

Eksklusivt

Kjøleskap

3838782542602

 

739260

FIV276N4AWF

Eksklusivt

Fryseskap

3838782544378

 

739670

HU663C60W

Eksklusivt

Oppvaskmaskin

3838782610370

 

739671

HU663C60X

Eksklusivt

Oppvaskmaskin

3838782616143

 

739672

HU663C60BX

Eksklusivt

Oppvaskmaskin

3838782616136

 

741066

HV663C60XXL

Eksklusivt

Oppvaskmaskin

3838782655111

 

741483

RL528D4ECE

Eksklusivt

Kjøleskap

3838782655234

 

741484

RL528D4EFE

Eksklusivt

Kjøleskap

3838782655241

 

741485

RL528D4EWE

Eksklusivt

Kjøleskap

3838782655258

 

741486

FV358N4ECE

Eksklusivt

Fryseskap

3838782655203

 

741487

FV358N4EFE

Eksklusivt

Fryseskap

3838782655210

 

741488

FV358N4EWE

Eksklusivt

Fryseskap

3838782655227

 

741499

RB434N4BCE1

Eksklusivt

Kombiskap

3838782655821

 

741500

RB434N4BFE1

Eksklusivt

Kombiskap

3838782655838

 

741521

RB434N4BWE1

Eksklusivt

Kombiskap

3838782655845

 

741522

RB390N4BCE1

Eksklusivt

Kombiskap

3838782655852

 

741523

RB390N4BFE1

Eksklusivt

Kombiskap

3838782655869

 

741524

RB390N4BWE1

Eksklusivt

Kombiskap

3838782655876

 

743751

FV358N4ECD

Eksklusivt

Fryseskap

3838782815270

 

743752

FV358N4EWD

Eksklusivt

Fryseskap

3838782815287

 

743753

RL528D4ECD

Eksklusivt

Kjøleskap

3838782815294

 

743754

RL528D4EWD

Eksklusivt

Kjøleskap

3838782815300

 

743791

RB390N4BWD

Eksklusivt

Kombiskap

3838782818929

 

743792

RB390N4BCD

Eksklusivt

Kombiskap

3838782818936