Få upp till
600 kr i cashback
när du köper utvalda vitvaror från Hisense

Köp en utvald Hisense-produkt i perioden 01.02.2024 - 30.04.2024 och registrera online mellan 01.02.2024 - 01.06.2024. Fullständiga villkor gäller.

banner

 

banner

Få upp till
600 kr i cashback
när du köper utvalda vitvaror från Hisense

Köp en utvald Hisense-produkt i perioden 01.02.2024 - 30.04.2024 och registrera online mellan 01.02.2024 - 01.06.2024. Fullständiga villkor gäller.

Fyll i samtliga obligatoriska fält som är markerade med "*".
Personuppgifter
*
*
*
*
*
*
Sverige
*
*
Produktinformation
*
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
*
Kontouppgifter
*
*
*
*
Ange fullständiga namn på mottagaren av kontot såsom angivet på pass/ID-kort (utan initialer och titel).
*
Ange fullständiga namn på mottagaren av kontot såsom angivet på pass/ID-kort (utan initialer och titel).
Uppdaterad den 1:19 PM / 07-Feb-2024

Hisense Nordics Cashback-kampanj

Villkor

Genom att delta i kampanjen och/eller skicka in ett anspråk godkänner du följande villkor. En fullständig kopia av dessa villkor finns på https://cashback-nordics.hisense-promotions.com/.

Hisense erbjuder alla deltagare i Hisense Nordics Cashback-kampanjen möjligheten att göra anspråk på ett cashback-belopp och/eller biljett till fotbolls-EM 2024 på utvalda Hisense-apparater köpta från Elgiganten mellan 01/02-2024-30/04-2024.

1. Arrangör

1.1. Arrangören är: Hisense Nordics, Gorenje Group Nordic A/S Sydvestvej 15, 3, DK-2600 Glostrup Danmark.

2. Kampanjen

2.1. Kampanjens titel är " Hisense Nordics Cashback-kampanj".

3. Huvudvillkor för kampanjen

3.1. Kampanjen är ett erbjudande från arrangören som gör det möjligt för en sökande att göra anspråk på ett cashback-belopp och/eller en biljett till fotbolls-EM 2024 (" Belöning ") om de har köpt en "kvalificerande produkt" direkt från en "Deltagande återförsäljare" under perioden 01/02-2024-30/04-2024 ("Kampanjens köpperiod").

3.2. Deltagande återförsäljare listas i BILAGA 1 till dessa villkor. Kvalificerande produkter måste köpas direkt från den deltagande återförsäljarens egna fysiska eller onlinebutiker. Köp från tredje parts webbplatser är inte kvalificerade.

3.3. De kvalificerande produkterna listas i BILAGA 2 till dessa villkor.

3.4. Belöningsvärdet varierar från €35 till €55 beroende på den kvalificerade produkten som köpts enligt beskrivning i BILAGA 2

3.5. Alla anspråk måste lämnas in online i enlighet med avsnitt 4 nedan under tidsperioden mellan 01.02.2024 – 01.06.2024  ("kampanjanspråksperioden").

3.6. Belöningen kan endast utfärdas när ett anspråk har validerats i enlighet med avsnitt 4 och 5 nedan. Det krävs inköpsbevis, inklusive verifiering av ett giltigt produktserienummer för den kvalificerande produkten du har köpt.

3.7. Erbjudandet är begränsat till ett (1) anspråk per kvalificerad produkt.

3.8. Deltagaren kommer att få sin Cashback-belöning som banköverföring inom 28 dagar från valideringen av anspråket. Biljetter kommer att levereras via e-post.

3.9. Deltagare som köpt en kvalificerad produkt enligt beskrivningen i BILAGA 2 under perioden 01.02.2024-30.04.2024 och skickat in ett giltigt anspråk senast 31.05.2024 kommer att ha chansen att vinna to UEFA EURO2024-biljett i en prisdragning som kommer att äga rum 1.06.2024. Observera att endast giltiga anspråk fram till 31.05.2024 kommer att delta i dragningen.

4. Villkor för deltagande

4.1. Kampanjen är öppen för invånare i Finland, Danmark, Sverige, Norge och som är arton (18) år eller äldre.

4.2. Kampanjen är inte öppen för anställda hos Arrangören eller dess holding- eller dotterbolag, agenter eller medlemmar i deras närmaste familjer eller hushåll, eller för någon som är involverad i administrationen av Kampanjen.

4.3. Detta är endast en konsumentkampanj. Alla köp av de kvalificerande produkterna på handels- eller grossistbasis är exkluderade från kampanjen.

4.4. Alla köp av kvalificerade produkter som klassificerade varor, visningsvaror, andrasortering eller där de på annat sätt är kända för att vara ofullkomliga eller ersättningsprodukter, exkluderas från Kampanjen.

4.5. Det går inte att göra anspråk för kvalificerande produkter som har beställts, om den beställningen senare har annullerats. På samma sätt kan ingen belöning göras anspråk på produkter som har köpts med sedan returnerats. Genom att skicka in ett krav bekräftar och garanterar du för oss att du inte har annullerat din beställning av den kvalificerande produkten och/eller returnerat den kvalificerande produkten, för vilken ditt anspråk görs. 

4.6. Endast köp av kvalificerande produkter som görs direkt från en deltagande återförsäljares egna fysiska butiker eller onlinebutiker kommer att vara berättigade för belöningen. Om den deltagande återförsäljaren är Amazon, kvalificerar köp endast där Amazon är specifikt listad som säljare av den kvalificerande produkten. Alla andra köp via Amazon eller andra tredjepartswebbplatser (som t.ex. eBay) är specifikt uteslutna från denna kampanj.

4.7. Detta erbjudande kan inte användas i kombination med andra erbjudanden, kampanjer eller kupongkoder från arrangören eller dess koncern som löper under samma period.

4.8. När du gör anspråk på en belöning bekräftar du att du är berättigad att göra det. Arrangören kan kräva att du tillhandahåller bevis på att du är berättigad att göra ett anspråk samt bevis på din identitet.

5. Gör anspråk

5.1. Anspråk kan endast göras online genom att fylla i ansökningsformuläret på  https://cashback-nordics.hisense-promotions.com/sv/customer-apply-for-promotion/?country_promotion=10

5.2. När du gör ett anspråk måste du uppge ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om en giltig Hisense-produktkod, Hisense-produktens serienummer och inköpsdatum för den kvalificerande produkten samt uppgifter om den deltagande återförsäljaren från vilken du köpte produkten tillsammans med köpbevis.

5.3. Inköpsbevis måste vara i form av en kopia av ett giltigt kvitto för köp av en kvalificerande produkt från en deltagande återförsäljare under kampanjköpperioden, och ska innehålla den deltagande återförsäljarens namn, kvalificerande produktmodellkod eller -namn, inköpsdatum samt pris.

5.4. Vi förbehåller oss även rätten att kräva att du uppvisar bevis på din identitet.

5.5. Anspråk accepteras endast när: (i) en sökande har köpt en kvalificerande produkt från en deltagande återförsäljare under kampanjköpperioden; och (ii) en sökande har fyllt i onlineansökningsformuläret och tillhandahållit all nödvändig information, inklusive inköpsbevis och ett giltigt produktserienummer under kampanjanspråksperioden.

5.6. När ett ifyllt ansökningsformulär har mottagits av arrangören, kommer sökanden att få en bekräftelse på mottagandet via e-post.

5.7. Arrangören kan därefter vidta åtgärder för att verifiera köpet som ingår i anspråket.

5.8. Om ett anspråk kan verifieras kommer sökanden sedan att meddelas via e-post. En banköverföring kommer att göras inom 28 dagar efter att anspråket har validerats.

5.9. Om ett anspråk avvisas eller inte kan verifieras kommer sökanden att meddelas via e-post. Om det saknas information för att verifiera anspråket, kommer sökanden att få en rimlig möjlighet att tillhandahålla de saknade uppgifterna, men i alla fall måste eventuell saknad information vara inlämnade senast den 15/06-2024 ("valideringsdatum").

5.10. Efter mottagandet av den saknade informationen, betalas en belöning ut via banköverföring inom 28 dagar från valideringsdatumet.

5.11. Om arrangören har anledning att tro att ett anspråk har gjort på ett bedrägligt sätt eller i strid med kraven i dessa villkor, förbehåller sig arrangören rätten att: (i) avbryta eller kvarhålla eventuella belöningar.

6. Allmänna villkor

6.1. Arrangören ansvarar inte för anspråk som går förlorade, försenas i överföringen, skickas fel eller som på annat sätt inte når arrangören, till följd av något utrustningsfel, tekniskt fel, system-, satellit-, nätverk-, server-, hård- eller mjukvarufel av något slag, utom i fall av försumlighet, fel eller avsiktlig handling eller underlåtenhet från arrangören eller dess ombud.

6.2. Arrangören tar inte ansvar för några anspråk som avvisas eller inte kan verifieras inom den angivna tidsramen eller för andra problem som uppstår av att en sökande tillhandahållit felaktig eller ofullständig information eller kontaktinformation.

6.3. Arrangören förbehåller sig rätten att genomföra undersökningar och/eller vidta sådana andra åtgärder som kan vara rimliga under omständigheterna, för att skydda sig från bedrägliga och/eller ogiltiga anspråk, inklusive (och utan begränsning till) att begära att sökanden lämnar ytterligare uppgifter och/eller dokumentation som stödjer deras anspråk och/eller genom att verifiera och eller validera information och/eller dokumentation som tillhandahålls av relevant tredje part (inklusive återförsäljare). Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa alla anspråk som (enligt dess rimliga uppfattning) på något sätt kan vara bedrägliga eller ogiltiga. Om Arrangören har rimliga skäl att tro att ett bedrägligt eller ogiltigt anspråk har gjorts, förbehåller sig Arrangören rätten att hänvisa ärendet till alla tillämpliga brottsbekämpande myndigheter.

6.4. Denna kampanj och dessa villkor påverkar inte dina eventuella lagstadgade rättigheter. Felaktiga och defekta produkter samt produkter som är föremål för konsumentkrediter och distansförsäljningstransaktioner kan returneras till återförsäljaren för ersättning eller återbetalning enligt gällande lagar i inköpslandet.

7. Dataskydd

7.1. Arrangören är personuppgiftsansvarig för all personlig information som samlas in via anspråksportalen (på https://cashback-nordics.hisense-promotions.com/ ) och som ingår i kampanjanspråk. Arrangören kommer endast att behandla dina personuppgifter i syftet att genomföra kampanjen, verifiera, hantera och uppfylla anspråk, hantera tvister, utreda bedrägerier och ogiltiga anspråk samt (om du samtycker) för marknadsföringsändamål.

7.2. Arrangören använder tjänster från Benamic Unlimited Company (som agerar som databehandlare) som en byrå som att hjälpa arrangören att administrera kampanjen och verifiera och uppfylla anspråk i enlighet med dessa villkor.

7.3. Se vår integritetspolicy på https://cashback-nordics.hisense-promotions.com/ för ytterligare information om hur arrangören kommer att behandla personuppgifter i samband med denna kampanj.

8. Allmänt

8.1. Om det finns någon anledning att tro att det har skett ett brott mot dessa villkor, förbehåller sig Arrangören rätten att efter eget gottfinnande utesluta dig från att delta i kampanjen (eller liknande framtida kampanjer) eller från att lämna in anspråk eller använda anspråksportalen.

8.2. Arrangören förbehåller sig rätten att avbryta Kampanjen och/eller ändra dessa Kampanjvillkor när som helst där den (i rimligt gottfinnande) anser det vara önskvärt eller nödvändigt att göra det, eller där det är nödvändigt på grund av omständigheterna utanför dess rimliga kontroll.

8.3. Dessa villkor ska styras av EU-lagstiftningen och parterna ska följa den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i EU och Norge.

9. UEFA EURO2024 Utlottning

9.1. Hisense står inte för transport till och från arenan.

9.2. Hisense står inte för transport till och från Frankfurt.

9.3. Hisense står inte för några levnadskostnader i Franfurt.

9.4. Hisense står inte för några levnadskostnader före, under eller efter matchen.

9.5. Biljetterna kan inte bytas mot penagar.

Dessa villkor uppdaterades senast den 24/01-2024.

 

BILAGA 1

DELTAGANDE ÅTERFÖRSÄLJARE*

Elgiganten


*Viktigt: Kvalificerande produkter måste köpas direkt från den deltagande återförsäljarens egna fysiska eller onlinebutiker. Köp (även från deltagande återförsäljare) via tredje parts webbplatser (som eBay och Amazon) kvalificeras inte.

BILAGA 2

KVALIFICERADE PRODUKTER OCH BELÖNINGAR

 

           
BELÖNING
Giveaway CASHBACK & fotbolls-EM 2024


Modellkod

Kategori

Produkttyp

SEK

RS711N4ACE

Kylning

Amerikansk SBS kyl och frys

600

RS711N4WCE

Kylning

Amerikansk SBS kyl och frys

600

RS711N4WFD

Kylning

Amerikansk SBS kyl och frys

600

WF3Q1043BW

Tvätt

Tvättmaskin

400

DHQA902U

Tvätt

Torktumlare

400

WD3Q1043BW

Tvätt

Tvättmaskin med torktumlare

400

 

BELÖNING
Giveaway fotbolls-EM 2024

SAP-kod

Modellnamn

Sortiment

Produktgrupp

EAN-kod

 

739215

RI33D4NSYWF

Exklusiv

Kyl/frys

3838782542572

 

739216

RI32F4NSYWE

Exklusiv

Kyl/frys

3838782542589

 

739217

RIL391D4BWE

Exklusiv

Kylskåp

3838782542596

 

739219

RIL391D4AWF

Exklusiv

Kylskåp

3838782542602

 

739260

FIV276N4AWF

Exklusiv

Upprättstående frys

3838782544378

 

739670

HU663C60W

Exklusiv

Diskmaskin

3838782610370

 

739671

HU663C60X

Exklusiv

Diskmaskin

3838782616143

 

739672

HU663C60BX

Exklusiv

Diskmaskin

3838782616136

 

741066

HV663C60XXL

Exklusiv

Diskmaskin

3838782655111

 

741483

RL528D4ECE

Exklusiv

Kylskåp

3838782655234

 

741484

RL528D4EFE

Exklusiv

Kylskåp

3838782655241

 

741485

RL528D4EWE

Exklusiv

Kylskåp

3838782655258

 

741486

FV358N4ECE

Exklusiv

Upprättstående frys

3838782655203

 

741487

FV358N4EFE

Exklusiv

Upprättstående frys

3838782655210

 

741488

FV358N4EWE

Exklusiv

Upprättstående frys

3838782655227

 

741499

RB434N4BCE1

Exklusiv

Kyl/frys

3838782655821

 

741500

RB434N4BFE1

Exklusiv

Kyl/frys

3838782655838

 

741521

RB434N4BWE1

Exklusiv

Kyl/frys

3838782655845

 

741522

RB390N4BCE1

Exklusiv

Kyl/frys

3838782655852

 

741523

RB390N4BFE1

Exklusiv

Kyl/frys

3838782655869

 

741524

RB390N4BWE1

Exklusiv

Kyl/frys

3838782655876

 

743751

FV358N4ECD

Exklusiv

Upprättstående frys

3838782815270

 

743752

FV358N4EWD

Exklusiv

Upprättstående frys

3838782815287

 

743753

RL528D4ECD

Exklusiv

Kylskåp

3838782815294

 

743754

RL528D4EWD

Exklusiv

Kylskåp

3838782815300

 

743791

RB390N4BWD

Exklusiv

Kyl/frys

3838782818929

 

743792

RB390N4BCD

Exklusiv

Kyl/frys

3838782818936

 

 

 

* Jag bekräftar att jag läst och accepterar Villkoren för den här kampanjen.
Skulle du vilja få mer information om framtida kampanjer och nyheter?
Om du vill avmelde dig från att ta emot marknadsföringsmaterial från oss, vänligen kontakta oss på: hisense-unsubscribe@promotion-support.com