Saa jopa
55 €:n cashback
-hyvitys valikoiduista Hisense-tuotteista.

Osta kampanjaan kuuluva Hisense-kodinkone 1.2.2024 – 30.4.2024 välisenä aikana ja rekisteröi laitteesi 1.2.2024 – 3.6.2024. Kampanjaehtoja sovelletaan.

banner

 

Päivitetty 1:19 PM / 07-Feb-2024

Hisense Nordics Cashback -kampanja

Käyttöehdot

Osallistumalla kampanjaan ja/tai lähettämällä lunastuspyynnön hyväksyt nämä ehdot. Täydellinen kopio näistä käyttöehdoista on julkaistu osoitteessa https://cashback-nordics.hisense-promotions.com/.

Hisense tarjoaa kaikille Hisense Nordics Cashback -kampanjaan osallistujille mahdollisuuden lunastaa käteispalautussumman ja/tai UEFA EURO2024 -lipun ostamalla Gigantti Hisense-laitteen 01.02.2024.-30.04.2024 välisenä aikana.

1. Järjestäjä

1.1. Järjestäjä on: Hisense Nordics, Gorenje Group Nordic A/S Sydvestvej 15, 3, DK-2600 Glostrup, Tanska.

2. Promootio

2.1. Kampanjan otsikko on " Hisense Nordics Cashback -kampanja".

3. Kampanjan keskeiset ehdot

3.1. Kampanja on Järjestäjän tarjous, jonka perusteella kampanjaan osallistuja voi lunastaa käteispalautuksen ja/tai UEFA EURO2024 -lipun ("Palkinto") ostamalla "Kampanjatuotteen" suoraan "osallistuvalta jälleenmyyjältä" 1.2.-30.4.2024 (mukaan lukien) välisenä aikana ("Kampanjan ostoaika").

3.2. Osallistuvat jälleenmyyjät on lueteltu näiden ehtojen LIITTEESSÄ 1. Kampanjatuotteet on ostettava suoraan Osallistuvan jälleenmyyjän omista kivijalkamyymälöistä tai verkkokaupoista. Kolmannen osapuolen sivustoilla tehdyt ostokset eivät kelpaa.

3.3. Kampanjatuotteet on eritelty näiden Käyttöehtojen LIITTEESSÄ 2.

3.4. Palkkion arvo vaihtelee 35 eurosta 55 euroon riippuen ostetusta Kampanjatuotteesta, joka on eritelty LIITTEESSÄ 2.

3.5. Kaikki hakemukset on lähetettävä verkossa alla olevan kohdan 4 mukaisesti välillä 01.02.2024 – 01.06.2024  (" Kampanjaan osallistumisaika ").

3.6. Palkinto myönnetään vasta, kun hakemus on vahvistettu alla olevien kohtien 4 ja 5 mukaisesti. Tuotteen ostotodistus vaaditaan, jonka lisäksi osallistujan on esitettävä ostamansa Kampanjatuotteen kelvollinen sarjanumero.

3.7. Tarjous on rajoitettu yhteen (1) vaatimus per kelvollinen tuote.

3.8. Hakija saa Cashback-palkkionsa pankkisiirtona 28 päivän kuluessa lunastuspyynnön vahvistamisesta. Liput toimitetaan sähköpostitse.

3.9. Osallistujilla, jotka ovat ostaneet LIITTEESSÄ 2 mainitun, kampanjaehdot täyttävän tuotteen 1.2.2024-30.4.2024 välisenä aikana ja ovat toimittaneet kelpoisuusehdot täyttävän hakemuksen 31.5.2024 mennessä, on mahdollisuus voittaa UEFA EURO2024 -lippu arvonnassa, joka suoritetaan 1.6.2024. Huomaa, että vain 31.5.2024 mennessä lähetetyt hakemukset osallistuvat arvontaan.

4. Kelpoisuusvaatimukset

4.1. Kampanja on avoin vähintään kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneille Suomen/Tanskan/Ruotsin/Norjan asukkaille.

4.2. Kampanjaan eivät voi osallistua Järjestäjän tai sen holding- tai tytäryhtiöiden työntekijät tai edustajat tai heidän lähimmät perheenjäsenensä tai samassa kotitaloudessa asujat tai muut kampanjan hallinnointiin osallistuvat henkilöt.

4.3. Tämä on vain kuluttajille tarkoitettu kampanja. Kaikki Kampanjatuotteiden ostot kaupan tai tukkukaupan perusteella suljetaan pois Kampanjasta.

4.4. Kaikki ostetut Kampanjatuotteet luokiteltuina tuotteina, aiempina näyttelytuotteina, kakkoslaatuisina tuotteina tai jos niiden tiedetään muuten olevan vaurioituneita tai korvaavia tuotteita, suljetaan pois Kampanjasta.

4.5. Palkintoa ei voi lunastaa tilatuista Kampanjatuotteista, jos tilaus on myöhemmin peruutettu. Palkintoa ei myöskään voi lunastaa, jos olet ostanut Kampanjatuotteen, mutta palauttanut sen myöhemmin. Lähettämällä lunastuspyynnön vahvistat ja vakuutat meille, että et ole peruuttanut Kampanjatuotteen tilausta ja/tai palauttanut Kampanjatuotetta, jota lunastuspyyntösi koskee. 

4.6. Vain Kampanjatuotteiden ostot, jotka on tehty suoraan Osallistuvan jälleenmyyjän omista kivijalkamyymälöistä tai verkkokaupoista, ovat oikeutettuja Palkintoon. Jos Osallistuva jälleenmyyjä on Amazon, ostot hyväksytään vain, jos Amazon on nimenomaisesti listattu Kampanjatuotteen myyjäksi. Kaikki muut Amazonin tai muiden kolmansien osapuolten sivustojen (kuten eBayn) kautta tehdyt ostot eivät kuulu tämän Kampanjan piiriin.

4.7. Tätä tarjousta ei voi yhdistää muihin tarjouksiin, kampanjoihin tai tarjouskoodeihin, jotka Järjestäjä tai sen Konserni on tehnyt ja jotka ovat voimassa samana ajanjaksona.

4.8. Lunastaessasi palkinnon vahvistat, että olet oikeutettu tekemään niin ja lunastamiseen oikeutettu. Järjestäjä voi vaatia sinua toimittamaan todisteen lunastusoikeudesta sekä todisteen henkilöllisyydestäsi.

5. Lunastaminen

5.1. Palkinnon lunastuspyynnön voi tehdä ainoastaan täyttämällä verkossa hakemuslomakkeen, joka on saatavilla osoitteessa https://cashback-nordics.hisense-promotions.com/fi/customer-apply-for-promotion/?country_promotion=12 

5.2. Lunastuspyyntöä tehdessäsi sinun on ilmoitettava koko nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, voimassa olevan Hisense-tuotekoodin tiedot, Hisense-tuotteen sarjanumero ja ostamasi Kampanjatuotteen ostopäivämäärä sekä tiedot Osallistuvasta jälleenmyyjästä, jolta ostit tuotteen, ja annettava ostotodistus.

5.3. Ostotodistuksen on oltava kopio alkuperäisestä Kampanjatuotteen kuitista Kampanjaan Osallistuvalta jälleenmyyjältä Kampanjan ostoaikana ja siitä on käytävä ilmi Kampanjaan osallistuvan jälleenmyyjän nimi, Kampanjatuotteen mallikoodi tai nimi, ostopäivämäärä ja ostohinta.

5.4. Pidätämme myös oikeuden vaatia sinua todistamaan henkilöllisyytesi.

5.5. Lunastuspyynnöt hyväksytään vain, jos: (i) osallistuja on ostanut Kampanjaan osallistuvalta jälleenmyyjältä Kampanjaan tuotteen Kampanjan ostoaikana; ja (ii) osallistuja on täyttänyt verkkohakemuslomakkeen ja toimittanut kaikki vaaditut tiedot, mukaan lukien ostotodistuksen ja voimassa olevan tuotteen sarjanumeron, Kampanjaan osallistumisaikana.

5.6. Kun Järjestäjä on vastaanottanut täytetyn hakulomakkeen, hakija saa vahvistuksen vastaanottamisesta sähköpostitse.

6.7. Järjestäjä voi sitten ryhtyä toimiin vahvistaakseen lunastuspyyntöön sisältyvän oston.

5.8. Jos lunastuspyyntö voidaan vahvistaa, sen hakijalle ilmoitetaan sähköpostitse. Pankkisiirto suoritetaan 28 päivän kuluessa lunastuspyynnön vahvistamisesta.

5.9. Jos lunastuspyyntö hylätään tai sitä ei voida vahvistaa, sen hakijalle ilmoitetaan sähköpostitse. Jos puuttuvia tietoja tarvitaan lunastuspyynnön tarkistamiseksi, hakijalle annetaan kohtuullinen mahdollisuus toimittaa puuttuvat tiedot, mutta kaikissa tapauksissa puuttuvat tiedot on toimitettava viimeistään 15.6.2024 ("Vahvistuspäivä").

5.10. Jos puuttuvat tiedot vastaanotetaan, Palkinto maksetaan pankkisiirtona 28 päivän kuluessa Vahvistuspäivästä.

5.12. Jos Järjestäjällä on syytä uskoa, että Palkinto on lunastettu vilpillisesti tai nääiden Käyttöehtojen vastaisesti, se pidättää oikeuden: (i) peruuttaa tai keskeyttää minkä tahansa myönnetyn Palkinnon tai. 

6. Yleiset ehdot

6.1. Järjestäjä ei ota vastuuta lunastuspyynnöistä, jotka katoavat, viivästyvät kuljetuksen aikana, ohjataan väärin tai jotka eivät muulla tavoin saavu Järjestäjälle minkä tahansa laitevian, teknisen toimintahäiriön, järjestelmä-, satelliitti-, verkko-, palvelin-, tietokonelaitteisto- tai ohjelmistovian vuoksi, lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse Järjestäjän tai sen edustajien huolimattomuudesta, tuottamuksesta tai tahallisesta teosta tai laiminlyönnistä.

6.2. Järjestäjä ei ota vastuuta lunastuspyynnöistä, jotka on hylätty tai joita ei voida tarkistaa vaaditussa ajassa, tai muista ongelmista, jotka johtuvat siitä, että hakija on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja tai yhteystietoja.

6.3. Järjestäjä pidättää oikeuden suorittaa tutkimuksia ja/tai ryhtyä muihin olosuhteisiin nähden kohtuullisiin toimiin suojautuakseen vilpillisiltä ja/tai pätemättömiltä lunastuspyynnöiltä, mukaan lukien (rajoituksetta) pyytämällä hakijoita toimittamaan lisätietoja ja/tai asiakirjoja vaatimuksensa tueksi ja/tai pyrkimällä tarkistamaan ja/tai vahvistamaan toimitetut tiedot ja/tai asiakirjat asiaankuuluvilta kolmansilta osapuolilta (mukaan lukien jälleenmyyjät). Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kaikki lunastuspyynnöt, jotka (sen kohtuullisen käsityksen mukaan) voivat olla vilpillisiä tai pätemättömiä. Jos Järjestäjällä on perusteltu syy uskoa, että lunastuspyyntö on tehty vilpillisesti tai virheellisesti, Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden saattaa asian soveltuvien lainvalvontaviranomaisten käsiteltäväksi.

6.4. Tämä kampanja ja nämä käyttöehdot eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Vialliset ja puutteelliset tuotteet sekä tuotteet, joihin sovelletaan kulutusluottoa ja etämyyntiä, voidaan palauttaa jälleenmyyjälle vaihtoa tai hyvitystä varten ostomaassa voimassa olevien lakien mukaisesti.

7. Tietosuoja

7.1. Järjestäjä on rekisterinpitäjä kaikkien niiden henkilötietojen osalta, jotka on kerätty hakuportaalin kautta (osoitteessa https://cashback-nordics.hisense-promotions.com/) ja sisällytetty Kampanjan lunastuspyyntöihin. Järjestäjä käsittelee henkilötietojasi ainoastaan Kampanjan toteuttamista, lunastuspyyntöjen tarkistamista, käsittelyä ja täyttämistä, riitojen käsittelyä, petosten ja virheellisten lunastuspyyntöjen tutkimista sekä (jos annat suostumuksesi) markkinointitarkoituksia varten.

7.2. Järjestäjä käyttää Benamic Unlimited Companyn (joka toimii tietojen käsittelijänä) palveluita toteuttavana tahona, joka auttaa Järjestäjää Kampanjan hallinnoinnissa sekä lunastuspyyntöjen tarkistamisessa ja täyttämisessä näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

7.3. Lisätietoja siitä, miten Järjestäjä käsittelee henkilötietojasi tämän Kampanjan yhteydessä, löytyy tietosuojaselosteesta osoitteessa https://cashback-nordics.hisense-promotions.com/.

8. Yleistä

8.1. Jos on syytä uskoa, että näitä Käyttöehtoja on rikottu, Järjestäjä pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan sulkea sinut Kampanjaan (tai vastaaviin tuleviin kampanjoihin) osallistumisesta tai lunastuspyyntöjen lähettämisestä tai lunastusportaalin käytöstä.

8.2. Järjestäjä pidättää oikeuden keskeyttää tai peruuttaa Kampanjan ja/tai muuttaa näitä Kampanjaehtoja milloin tahansa, jos se (kohtuullisen harkintansa mukaan) pitää sitä suotavana tai tarpeellisena tai jos se on tarpeen sellaisten olosuhteiden vuoksi, jotka eivät ole sen hallinnassa.

8.3. Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan EU:n lainsäädäntöä ja osapuolet hyväksyvät EU:n ja Norjan tuomioistuinten ei-yksinomaisen toimivallan.

9. UEFA EURO2024 Arvonta

9.1. Hisense ei vastaa kuljetuksesta ottelupaikalle ja takaisin.

9.2. Hisense ei ole vastuussa kuljetuksesta Frankfurtiin ja Frankfurtista.

9.3. Hisense ei ole vastuussa elinkustannuksista Frankfurtissa.

9.4. Hisense ei vastaa mistään elinkustannuksista ennen ottelua, sen aikana tai sen jälkeen.

9.5. Lippuja ei voi vaihtaa rahaksi.

Nämä Käyttöehdot on päivitetty viimeksi 24.1.2024.

 

LIITE 1

OSALLISTUVAT JÄLLEENMYYJÄT*

Gigantti


*Tärkeä huomautus: Kampanjatuotteet on ostettava suoraan Osallistuvan jälleenmyyjän omista kivijalkamyymälöistä tai verkkokaupoista. Ostot (myös Osallistuvilta jälleenmyyjiltä) kolmansien osapuolten sivustojen (kuten eBay ja Amazon) kautta eivät kelpaa.

LIITE 2

KAMPANJATUOTTEET JA PALKKIOT

 

           
PALKINTO
CASHBACK & UEFA EURO2024 -kampanja


Mallikoodi

Kategoria

Tuotetyyppi

EUR

RS711N4ACE

Viilennys

American SBS -jääkaappipakastin

55

RS711N4WCE

Viilennys

American SBS -jääkaappipakastin

55

RS711N4WFD

Viilennys

American SBS -jääkaappipakastin

55

WF3Q1043BW

Pyykinpesu

Pesukone

35

DHQA902U

Pyykinpesu

Kuivausrumpu

35

WD3Q1043BW

Pyykinpesu

Kuivaava pyykinpesukone

35

 

PALKINTO
UEFA EURO2024 -palkinto

SAP-koodi

Mallinimi

Valikoima

Tuoteryhmä

EAN-koodi

 

739215

RI33D4NSYWF

Exclusive

Jääkaappipakastin

3838782542572

 

739216

RI32F4NSYWE

Exclusive

Jääkaappipakastin

3838782542589

 

739217

RIL391D4BWE

Exclusive

Jääkaappi

3838782542596

 

739219

RIL391D4AWF

Exclusive

Jääkaappi

3838782542602

 

739260

FIV276N4AWF

Exclusive

Kaappipakastin

3838782544378

 

739670

HU663C60W

Exclusive

Astianpesukone

3838782610370

 

739671

HU663C60X

Exclusive

Astianpesukone

3838782616143

 

739672

HU663C60BX

Exclusive

Astianpesukone

3838782616136

 

741066

HV663C60XXL

Exclusive

Astianpesukone

3838782655111

 

741483

RL528D4ECE

Exclusive

Jääkaappi

3838782655234

 

741484

RL528D4EFE

Exclusive

Jääkaappi

3838782655241

 

741485

RL528D4EWE

Exclusive

Jääkaappi

3838782655258

 

741486

FV358N4ECE

Exclusive

Kaappipakastin

3838782655203

 

741487

FV358N4EFE

Exclusive

Kaappipakastin

3838782655210

 

741488

FV358N4EWE

Exclusive

Kaappipakastin

3838782655227

 

741499

RB434N4BCE1

Exclusive

Jääkaappipakastin

3838782655821

 

741500

RB434N4BFE1

Exclusive

Jääkaappipakastin

3838782655838

 

741521

RB434N4BWE1

Exclusive

Jääkaappipakastin

3838782655845

 

741522

RB390N4BCE1

Exclusive

Jääkaappipakastin

3838782655852

 

741523

RB390N4BFE1

Exclusive

Jääkaappipakastin

3838782655869

 

741524

RB390N4BWE1

Exclusive

Jääkaappipakastin

3838782655876

 

743751

FV358N4ECD

Exclusive

Kaappipakastin

3838782815270

 

743752

FV358N4EWD

Exclusive

Kaappipakastin

3838782815287

 

743753

RL528D4ECD

Exclusive

Jääkaappi

3838782815294

 

743754

RL528D4EWD

Exclusive

Jääkaappi

3838782815300

 

743791

RB390N4BWD

Exclusive

Jääkaappipakastin

3838782818929

 

743792

RB390N4BCD

Exclusive

Jääkaappipakastin

3838782818936