Få op til
400 kr i cashback
når du køber udvalgte hvidevarer fra Hisense

Køb et kvalificerende Hisense-produkt i perioden 01.02.2024-30.04.2024 og registrer købet online mellem 01.02.2024 – 01.06.2024. Alle vilkår gælder.

banner

REGISTRER

Opdateret den 1:19 PM / 07-Feb-2024

Hisense Nordics Cashback-kampagne

Vilkår og betingelser

Ved at deltage i kampagnen og/eller indsende en fordring, accepterer du disse Vilkår og betingelser. En fuld kopi af disse Vilkår og betingelser er offentliggjort på https://cashback-nordics.hisense-promotions.com/.

Hisense tilbyder alle Hisense Nordics Cashback-kampagnens fordringshavere mulighed for at anmode om et cashback-beløb og/eller en UEFA EURO2024-billet på udvalgte Hisense-apparater købt hos Elgiganten mellem 01.02.2024-30.04.2024.

1, Arrangøren

1.1. Arrangøren er: Hisense Nordics, Gorenje Group Nordic A/S Sydvestvej 15, 3, DK-2600 Glostrup Danmark.

2. Kampagnen

2.1. Kampagnens titel er " Hisense Nordics Cashback-kampagne".

3. Nøglebetingelser for Kampagnen

3.1. Kampagnen er et tilbud fra Arrangøren, der giver en fordringshaver mulighed for at gøre krav på et cashback-beløb og/eller en UEFA EURO2024-billet ("Belønning"), hvis de har købt et "Kvalificerende produkt" direkte fra en "Deltagende forhandler" i perioden 01.02.2024-30.04.2024 (inklusive) ("Kampagnekøbsperioden").

3.2. Deltagende forhandlere er anført i BILAG 1 til disse Vilkår og betingelser. Kvalificerende produkter skal købes direkte fra den Deltagende forhandlers egne fysiske eller online butikker. Køb fra tredjepartswebsteder er ikke kvalificerende.

3.3. De Kvalificerende produkter er beskrevet i BILAG 2 til disse Vilkår og betingelser.

3.4. Belønningsværdien vil variere fra 250 DKK til 400 DKK afhængigt af det Kvalificerende produkt, der er købt som beskrevet i BILAG 2

3.5. Alle fordringer skal indsendes online i overensstemmelse med Afsnit 4 nedenfor mellem den 01.02.2024 – 01.06.2024 ("Kampagnefordringsperioden").

3.6. Belønningen vil kun blive udstedt, når en fordring er blevet valideret i overensstemmelse med Afsnit 4 og 5 nedenfor. Der kræves købsbevis, herunder verifikation af et gyldigt produktserienummer for det Kvalificerende produkt, du har købt.

3.7. Tilbuddet er begrænset til én (1) krav for hvert kvalificerende produkt.

3.8. Fordringshaveren vil modtage sin Cashback-Belønning som bankoverførsel i løbet af 28 dage, efter fordringen er blevet valideret. Billetter vil blive leveret via e-mail.

3.9. Kunder som har købt en kvalificerende produkt som beskrevet i bilag 2 mellem 01.02.2024 og 30.04.2024, og har registreret en valid anmodning inden 31.05.2024 vil have chancen for at vinde en UEFA EURO2024 billet i en lodtrækning der foretages den 01.6.2024. Husk venligst, at registreringer foretaget efter 31.05.2024 kan ikke deltage i lodtrækningen.

4. Kvalifikationskrav

4.1. Kampagnen er åben for indbyggere i Finland, Danmark, Sverige, Norge, som er 18 år eller derover.

4.2. Kampagnen er ikke åben for ansatte hos Arrangøren eller dennes holding- eller datterselskaber eller agenter eller medlemmer af deres nærmeste familier eller husstande eller for nogen, der er involveret i administrationen af Kampagnen.

4.3. Dette er kun en forbrugerkampagne. Ethvert køb af de Kvalificerende produkter på handels- eller engrosbasis er udelukket fra Kampagnen.

4.4. Ethvert køb af Kvalificerende produkter som klassificerede varer, tidligere udstillingsvarer, genbrugsvarer eller hvor de på anden måde vides at være ufuldkomne varer, eller som erstatninger, er udelukket fra Kampagnen.

4.5. Der kan ikke gøres krav på Belønning i forbindelse med Kvalificerende produkter, som er blevet bestilt, hvor denne ordre efterfølgende er blevet annulleret. På samme måde kan der ikke gøres krav på Belønning, hvis du har købt et Kvalificerende produkt, men efterfølgende har returneret produktet. Ved at indsende en fordring, bekræfter du over for os, at du ikke har annulleret din ordre på det Kvalificerende produkt og/eller returneret det Kvalificerende produkt, i forhold til hvilket din fordring er fremsat. 

4.6. Kun køb af Kvalificerende produkter foretaget direkte fra en Deltagende forhandlers egne fysiske eller online butikker vil være berettiget til Belønningen. Hvor den Deltagende forhandler er Amazon vil køb kun være kvalificerende, hvor Amazon specifikt er angivet som sælger af det Kvalificerende produkt. Alle andre køb via Amazon eller andre tredjepartswebsteder (såsom eBay) er specifikt udelukket fra denne Kampagne.

4.7. Dette tilbud kan ikke bruges sammen med andre tilbud, kampagner eller kuponkoder lavet af Arrangøren eller dennes Koncern, som kører i samme periode.

4.8. Ved at gøre krav på en Belønning bekræfter du, at du er kvalificeret til at gøre det og berettiget til at stille en fordring. Arrangøren kan kræve, at du fremlægger bevis for, at du er berettiget til at fremsætte en fordring, samt bevis for din identitet.

5. Sådan fremsætter du en Fordring

5.1. Fordringer kan kun fremsættes online ved at udfylde ansøgningsskemaet, som vil blive gjort tilgængeligt på https://cashback-nordics.hisense-promotions.com/da/customer-apply-for-promotion/?country_promotion=9

5.2. Når du fremsætter en fordring, skal du oplyse dit fulde navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, oplysninger om en gyldig Hisense-produktkode, Hisense-produktets serienummer og købsdato for det Kvalificerende produkt, du har købt, samt oplysninger om den Deltagende forhandler, hvorfra du har købt produktet, og et købsbevis.

5.3. Købsbeviset skal være i form af en kopi af en gyldig kvittering for køb af et Kvalificerende produkt fra en Deltagende forhandler i løbet af Kampagnekøbsperioden og skal indeholde navnet på den Deltagende forhandler, den Kvalificerende produktmodelkode eller navn, købsdato og købspris.

5.4. Vi forbeholder os også retten til at kræve, at du fremlægger bevis for din identitet.

5.5. Fordringer vil kun blive accepteret, hvis: (i) en fordringshaver har købt et Kvalificerende produkt fra en Deltagende forhandler i løbet af Kampagnekøbsperioden; og (ii) en fordringshaver har udfyldt ansøgningsformularen online med alle nødvendige oplysninger, inklusive bevis for køb og et gyldigt produktserienummer, i løbet af Kampagnefordringsperioden.

5.6. Når en udfyldt ansøgningsformular er modtaget af Arrangøren, modtager fordringshaveren en bekræftelse for modtagelsen via e-mail.

5.7. Arrangøren kan derefter tage skridt til at verificere købet, der er inkluderet i fordringen.

5.8. Hvor en fordring kan verificeres, vil fordringshaveren blive underrettet via e-mail. En bankoverførsel vil blive foretaget i løbet af 28 dage, efter fordringen er blevet godkendt.

5.9. Hvor en fordring afvises eller ikke kan verificeres, vil fordringshaveren blive underrettet via e-mail. Hvor manglende oplysninger er nødvendige for at verificere fordringen, vil fordringshaveren få en rimelig mulighed for at give de manglende oplysninger, men i alle tilfælde skal enhver manglende oplysning gives senest den 15.06.2024 ("Valideringsdato").

5.10. Hvis de påkrævede manglende oplysninger modtages, betales en Belønning via bankoverførsel inden for 28 dage efter valideringsdatoen.

5.11. Hvor Arrangøren har grund til at tro, at der er blevet stillet en fordring om en Belønning på svigagtig måde eller i strid med kravene beskrevet i disse Vilkår og betingelser, forbeholder denne sig retten til: (i) at annullere eller suspendere enhver udstedt Belønning. 

6. Generelle betingelser

6.1. Arrangøren vil ikke acceptere ansvar for fordringsanmodninger, der går tabt, forsinkes i transit, omdirigeres eller på anden måde ikke når frem til Arrangøren, som følge af udstyrsfejl, teknisk fejlfunktion, systemer, satellit, netværk, server, computerhardware eller softwarefejl af nogen art, undtagen i tilfælde af uagtsomhed, fejl eller bevidst handling eller undladelse fra Arrangøren eller dennes agenters side.

6.2. Arrangøren påtager sig ikke ansvar for nogle anmodninger om fordringer, som afvises eller ikke kan verificeres inden for de krævede tidsrammer, eller for andre problemer på grund af, at en fordringshaver har leveret ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger eller kontaktoplysninger.

6.3. Arrangøren forbeholder sig retten til at udføre undersøgelser og/eller træffe sådanne andre handlinger, som måtte være rimelige under omstændighederne, for at beskytte sig selv mod svigagtige og/eller ugyldige fordringer, herunder (uden begrænsning), ved at anmode fordringshavere om at give yderligere oplysninger og/eller dokumentation til støtte for deres påstand og/eller ved at søge at verificere og/eller validere oplysninger og/eller dokumentation leveret af relevante tredjeparter (herunder detailhandlere). Arrangøren forbeholder sig retten til at afvise enhver fordring, som (efter dennes rimelige mening) kan være svigagtig eller ugyldig. Hvor Arrangøren har rimelig grund til at tro, at der er blevet fremsat en svigagtig eller ugyldig fordring, forbeholder Arrangøren sig retten til at henvise sagen til alle relevante retshåndhævende myndigheder.

6.4. Denne Kampagne og disse Vilkår og betingelser påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder. Defekte og mangelfulde produkter samt produkter, som er underlagt forbrugerkredit- og fjernsalgstransaktioner, kan returneres til forhandleren med henblik på ombytning eller refusion, som fastsat og i overensstemmelse med gældende love i købslandet.

7. Data beskyttelse

7.1. Arrangøren er ansvarlig for alle personlige oplysninger indsamlet via fordringsportalen (på https://cashback-nordics.hisense-promotions.com/ ) og inkluderet i Kampagnefordringen. Arrangøren vil kun behandle dine personlige oplysninger med det formål at køre Kampagnen, verificere, håndtere og opfylde fordringer, behandle tvister, undersøge svindel og ugyldige fordringer og (hvis du giver samtykke) til markedsføringsformål.

7.2. Arrangøren bruger tjenesterne fra Benamic Unlimited Company (der fungerer som databehandler) som et udførende bureau til at assistere Arrangøren med at administrere Kampagnen og verificere og opfylde fordringer i overensstemmelse med disse Vilkår og betingelser.

7.3. Se vores Privatlivspolitik på https://cashback-nordics.hisense-promotions.com/ for yderligere information om, hvordan Arrangøren vil behandle dine personlige oplysninger i forbindelse med denne Kampagne.

8. Generelt

8.1. Hvis der er nogen grund til at tro, at der har været et brud på disse Vilkår og betingelser, forbeholder Arrangøren sig retten til efter eget skøn at udelukke dig fra at deltage i Kampagnen (eller lignende fremtidige kampagner) eller fra at indsende fordringer eller fra at bruge fordringsportalen.

8.2. Arrangøren forbeholder sig retten til at suspendere eller annullere Kampagnen og/eller at ændre disse Vilkår og betingelser for Kampagnen på ethvert tidspunkt, hvor denne (efter sit rimelige skøn) anser det for at være ønskeligt eller nødvendigt at gøre det, eller hvor dette er nødvendigt på grund af omstændigheder uden for Arrangørens rimelige kontrol.

8.3. Disse Vilkår og betingelser er underlagt EU-lovgivningen, og parterne underkaster sig den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i EU og Norge.

9. UEFA EURO2024 Lodtrækning

9.1. Hisense har ikke ansvar for transport til og fra stadion.

9.2. Hisense har ikke ansvar for transport til og fra Frankfurt.

9.3. Hisense har ikke ansvar for at dække leveomkostinger i Frankfurt.

9.4. Hisense har ikke ansvar for at dække leveomkostinger før, under eller efter kampen.

9.5. Billetterne kan ikke ombyttes til kontanter

Disse Vilkår og betingelser blev senest opdateret den 24.01.24.

 

BILAG 1

DELTAGENDE FORHANDLERE*

Elgiganten


*Vigtig note: Kvalificerende produkter skal købes direkte fra den Deltagende forhandlers egne fysiske eller online butikker. Køb (selv fra Deltagende forhandlere) via tredjepartswebsteder (såsom eBay og Amazon) er ikke kvalificerende.

BILAG 2

KVALIFICERENDE PRODUKTER OG BELØNNINGER

 

           
BELØNNING
CASHBACK & UEFA EURO2024 Giveaway


Modelkode

Kategori

Produkttype

DKK

RS711N4ACE

Køling

Amerikansk SBS kølefryseskab

400

RS711N4WCE

Køling

Amerikansk SBS kølefryseskab

400

RS711N4WFD

Køling

Amerikansk SBS kølefryseskab

400

WF3Q1043BW

Vasketøj

Vaskemaskine

250

DHQA902U

Vasketøj

Tørretumbler

250

WD3Q1043BW

Vasketøj

Vaske-tørremaskine

250

 

BELØNNING
UEFA EURO2024 Giveaway

SAP code

Modelnavn

Udvalg

Produktgruppe

EAN kode

 

739215

RI33D4NSYWF

Eksklusiv

Køle-fryseskab

3838782542572

 

739216

RI32F4NSYWE

Eksklusiv

Køle-fryseskab

3838782542589

 

739217

RIL391D4BWE

Eksklusiv

Køleskab

3838782542596

 

739219

RIL391D4AWF

Eksklusiv

Køleskab

3838782542602

 

739260

FIV276N4AWF

Eksklusiv

Skabsfryser

3838782544378

 

739670

HU663C60W

Eksklusiv

Opvaskemaskine

3838782610370

 

739671

HU663C60X

Eksklusiv

Opvaskemaskine

3838782616143

 

739672

HU663C60BX

Eksklusiv

Opvaskemaskine

3838782616136

 

741066

HV663C60XXL

Eksklusiv

Opvaskemaskine

3838782655111

 

741483

RL528D4ECE

Eksklusiv

Køleskab

3838782655234

 

741484

RL528D4EFE

Eksklusiv

Køleskab

3838782655241

 

741485

RL528D4EWE

Eksklusiv

Køleskab

3838782655258

 

741486

FV358N4ECE

Eksklusiv

Skabsfryser

3838782655203

 

741487

FV358N4EFE

Eksklusiv

Skabsfryser

3838782655210

 

741488

FV358N4EWE

Eksklusiv

Skabsfryser

3838782655227

 

741499

RB434N4BCE1

Eksklusiv

Køle-fryseskab

3838782655821

 

741500

RB434N4BFE1

Eksklusiv

Køle-fryseskab

3838782655838

 

741521

RB434N4BWE1

Eksklusiv

Køle-fryseskab

3838782655845

 

741522

RB390N4BCE1

Eksklusiv

Køle-fryseskab

3838782655852

 

741523

RB390N4BFE1

Eksklusiv

Køle-fryseskab

3838782655869

 

741524

RB390N4BWE1

Eksklusiv

Køle-fryseskab

3838782655876

 

743751

FV358N4ECD

Eksklusiv

Skabsfryser

3838782815270

 

743752

FV358N4EWD

Eksklusiv

Skabsfryser

3838782815287

 

743753

RL528D4ECD

Eksklusiv

Køleskab

3838782815294

 

743754

RL528D4EWD

Eksklusiv

Køleskab

3838782815300

 

743791

RB390N4BWD

Eksklusiv

Køle-fryseskab

3838782818929

 

743792

RB390N4BCD

Eksklusiv

Køle-fryseskab

3838782818936